اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

جشن امضای کتاب "زندگی در پیش رو" در نشر ثالث

درخواست حذف اطلاعات

جشن امضای کتاب "زندگی در پیش رو" با ترجمه لیلی گلستان شامگاه پنجشنبه 19 مهرماه در نشر ثالث پرگزار شد.