اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نمایشگاه نقاشی با عنوان "حوض نقاشی" اکرم سرتختی در گالری ثالث

درخواست حذف اطلاعات

نمایشگاه نقاشی هنرمند خودآموخته، اکرم سرتختی با عنوان "حوض نقاشی" تا 29 فروردین ماه در گالری ثالث دایر است.